Get Adobe Flash player

Dịch Vụ Gia Công

Gia công mài

dịch vụ gia công : cắt, tiện, phay, mài, nhiệt luyện … 

Xử lý nhiệt

·        Xử lý nhiệt thường 

·        Xử lý nhiệt chân không 

·        Thấm carbon 

·        Ủ mềm 

·        Ram