Get Adobe Flash player

Xử lý nhiệt

·        Xử lý nhiệt thường 

·        Xử lý nhiệt chân không 

·        Thấm carbon 

·        Ủ mềm 

·        Ram